Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie przepisów RODO od dnia 25 maja 2018 roku została  zaktualizowana Polityka prywatności (w tym dotycząca tzw. Cookies). Przedstawiamy aktualną wersją tego dokumentu i prosimy o jego akceptację.

1.Administratorem danych osobowych jest: 

Rozwijalnia Anna Arciuch

Błonie, ul. Malinowa 4

05-505 Prażmów

NIP: 8231480518

adres e-mail: anna.arciuch@gmail.com

2. Cel przetwarzania danych osobowych:

– realizacja usług znajdujących się w ofercie Administratora

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
– Państwa zgoda
– konieczność wykonania umowy, której są Państwo stroną 

– konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
– prawnie uzasadniony interes Administratora lub podmiotu trzeciego 

4. Odbiorcy danych:
Państwa dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
– zaufanym podmiotom, które w ramach zawartej z Administratorem umowy będą realizować ściśle określone przez Administratora cele (np. wykonanie usługi na Państwa rzecz jako „podwykonawca” , wystawienia faktur itp.)
– biurom rachunkowym, które wspomagają Administratora w prowadzeniu księgowości
– kancelariom prawnym,
– podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (sądy, prokuratura, policja)
– innym podmiotom, na Państwa życzenie lub po uzyskaniu od Państwa odrębnej zgody. 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane  odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

6. Okres przechowywania danych zależy od:
– wymogów wynikających z przepisów prawa np. przepisów prawa podatkowego
– okresu, przez jaki są świadczone Państwu usługi
– okresu, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora (np. termin dochodzenia    roszczeń w związku z wykonaniem i korzystaniem z oferowanych przez Administratora usług)
– czasu trwania udzielonej przez Państwa zgody 

7. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
– dostęp do treści swoich danych osobowych
– sprostowania danych
– cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (przy czym pozostanie to bez wpływu na przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody)
– usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania 

– przeniesienia swoich danych osobowych
– wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Wszelkie Państwa żądania w powyższym zakresie przyjmujemy za pośrednictwem:
– poczty elektronicznej
– poczty tradycyjnej
– telefonicznie