Życie wartość sama w sobie

W chwili przyjścia małego dziecka na świat wszyscy są nim zachwyceni. Niezależnie czy płacze, czy się uśmiecha, czy jest zdrowe czy chore jest uznawane za absolutny cud istnienia. Małe dziecko jest obdarzane bezwarunkową akceptacją i miłością. Przyjmowane z całym dobrodziejstwem inwentarza. Małe dzieci są rozpieszczane i hołubione, obdarzane niezwykłą wyrozumiałością.

Z czasem, z każdym rokiem coś zaczyna się zmieniać. Im starsze tym więcej wymagań i oczekiwań zaczyna być kierowane w stosunku do niego. Im mniej oczekiwań spełnia tym trudniej dać mu akceptację i zrozumienie. Aż staje się nastolatkiem, a za chwilę dorosłym człowiekiem, który bardzo często jest przekonany, że jego wartość zależna jest od tego, co w życiu osiągnął, co zgromadził.
Tymczasem to wciąż ten sam mały słodki człowiek, który czasami płacze, a czasami się uśmiecha. Ten sam człowiek, który ma swoje mocne i słabe strony. Który odnosi sukcesy i porażki. Człowiek, którego kształtują bardzo różne doświadczenia. Dorosły człowiek to wciąż nie zaprzeczalny cud istnienia, wartość sama w sobie, której nie definiują czynniki zewnętrzne, sukcesy, błędy, osiągnięcia czy porażki. Twoją wartość dostałaś w standardzie przychodząc na ten świat.

Każdy człowiek podczas swej wędrówki doświadcza miłości i akceptacji, czasami krzywd i poniżenia. Spotykasz ludzi, czytasz książki, nabywasz nową wiedzę, nawyki, przekonania. Są sytuacje, decyzje, zdarzenia na które nie masz wpływu, i te którymi możesz zarządzać, zmieniać. Poznajesz i odkrywasz siebie. Wciąż będąc tym małym słodkim niezaprzeczalnym cudem natury. Na żadnym etapie Twojego życia nie definiują Cię ani Twoje mocne strony, ani słabe. Dostałeś niebywałą szansę bycia na tym świecie, smakowania jego bardzo różnych odsłon i odcieni. To wartość sama w sobie, której nie odbierają żadne zdarzenia, żadne pomyłki, która niezależny od żadnych sukcesów. Nie ma jednej drogi, nie ma jednej właściwej drogi. Jest tylko Twoja droga. Ta droga jest wartością samą w sobie. Podążaj nią z wdzięcznością każdego dnia. Każdego dnia pomyśl o energii bezgranicznej miłości, która podarowała Ci najwyższą wartość – Twoje Życie.

Z pozdrowieniami
Anna Arciuch

Ostatnie wpisy